ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา     
 

 

 

 

กำหนดการสอนวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

 

 

  ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                            

วันที่
เวลา
วิชา
12 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

11.05 - 12.05 น.

คณิตศาสตร์

สุขศึกษา

ศิลปะ

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

พิมพ์ดีดไทย

ภาษาไทย

13 มีนาคม 2555

08.30 - 09.30 น.

09.35 - 10.35 น.

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

สังคมศึกษาฯ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14 มีนาคม 2555

08.30 - 09.30 น.

09.30 - 10.35 น.

10.40 - 11.40 น.

ภาษาอังกฤษ

พระพุทธศาสนา

ประวัติศาสตร์

                   ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                            

วันที่
เวลา
วิชา
12 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

11.05 - 12.05 น.

คณิตศาสตร์

สุขศึกษา

ศิลปะ

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

พิมพ์ดีดไทย

ภาษาไทย

13 มีนาคม 2555

08.30 - 09.30 น.

09.35 - 10.35 น.

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

สังคมศึกษาฯ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14 มีนาคม 2555

08.30 - 09.30 น.

09.30 - 10.35 น.

10.40 - 11.40 น.

ภาษาอังกฤษ

พระพุทธศาสนา

ประวัติศาสตร์

                   ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                            

วันที่
เวลา
วิชา
12 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

คณิตศาสตร์

ศิลปะ

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

พิมพ์ดีด

ภาษาไทย

13 มีนาคม 2555

08.30 - 09.30 น.

09.35 - 10.35 น.

วิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

สังคมศึกษาฯ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

14 มีนาคม 2555

08.30 - 09.30 น.

09.30 - 10.35 น.

ภาษาอังกฤษ

พระพุทธศาสนา

                   ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1                            

วันที่
เวลา
วิชา
12 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

15.10 - 16.10 น.

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

เคมี1

13 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

ฟิสิกส์1

สุขศึกษา

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

15.10 - 16.40 น.

ภาษาไทย

พระพุทธศาสนา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

14 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

11.05 - 12.05 น.

ชีววิทยา1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

คอมพิวเตอร์

ประวัติศาสตร์

  ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2                            

วันที่
เวลา
วิชา
12 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

15.05 - 16.05 น.

สังคมศึกษา

ภาษาไทยเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

13 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

สุขศึกษา

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

ภาษาไทย

พระพุทธศาสนา

14 มีนาคม 2555

08.30 - 09.30 น.

09.35 - 10.35 น.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศิลปะ

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

คอมพิวเตอร์

ประวัติศาสตร์

   ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                            

วันที่
เวลา
วิชา
12 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

15.10 - 16.10 น.

สังคมศึกษา

เคมี3

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

13 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

11.05 - 12.05 น.

ฟิสิกส์3

สุขศึกษา

ภาษาไทย

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.35 น.

พระพุทธศาสนา

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

14 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

11.05 - 12.05 น.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

ศิลปะ

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

ประวัติศาสตร์

ชีววิทยา3

  ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2                            

วันที่
เวลา
วิชา
12 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

15.10 - 16.10 น.

สังคมศึกษา

ภาษาไทยเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

13 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

11.05 - 12.00 น.

วิทย์กายภาพชีวภาพ

สุขศึกษา

ภาษาไทย

13.00 - 14.00 น..

พระพุทธศาสนา

14 มีนาคม 2555

08.30 - 09.30 น.

09.35 - 10.35 น.

10.40 - 11.40 น.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

ศิลปะ

13.00 - 14.00 น.

ประวัติศาสตร์

 ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1                            

วันที่
เวลา
วิชา
12 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ภาษาไทย

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

สังคมศึกษา

เคมี5

13 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

ฟิสิกส์

พระพุทธศาสนา

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.35 น.

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ชีววิทยา5

14 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

11.05 - 12.05 น.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

ศิลปะ

  ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2                            

วันที่
เวลา
วิชา
12 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ภาษาไทย

13.00 - 14.00 น.

14.05 - 15.05 น.

สังคมศึกษา

ภาษาไทยเพิ่มเติม

13 มีนาคม 2555

08.30 - 10.00 น.

10.05 - 11.05 น.

วิทย์กายภาพชีวภาพ

พระพุทธศาสนา

13.00 - 14.00 น..

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

14 มีนาคม 2555

08.30 - 09.30 น.

09.35 - 10.35 น.

10.40 - 11.40 น.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

ศิลปะ

 

 

                   

 

 

 


โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150

โทร 0 – 5586- 0151 โทรสาร  0 – 5586- 0151 E:mail: borkaewwit@hotmail.com